Skip to content

Wat betekent de cookiewet voor de website bezitter?

Uw bezoekers / gebruikers moeten d.m.v. een cookieverklaring worden geïnformeerd over de de te zetten cookies

Omdat uw bezoeker vooraf geïnformeerde toestemming moet geven over het gebruik van cookies in uw website, is het belangrijk dat uw cookieverklaring en aangepaste privacy statement prominent op uw website in beeld komen. Uw bezoeker moet met 1 of 2 klikken op de desbetreffende pagina aankomen.

U kunt dit bijvoorbeeld met een banner boven- of onderin iedere pagina van uw website duidelijk maken. Uw bezoeker moet met 1 simpele klik uw privacy verklaring en cookieverklaring kunnen doornemen.

In uw privacyverklaring moet u een onderdeel over het gebruik van cookies in uw website of webshop opnemen. U moet hier duidelijk vermelden:

  • Welke cookies geplaatst worden.
  • Wat hun doel is.
  • Welke informatie in de cookie wordt vastgelegd.
  • Of de informatie die vastgelegd wordt ook aan derden wordt verstrekt.
  • Voor hoelang de cookie op de apparatuur wordt geplaatst.

Let op dat u nooit cookies gebruikt voordat uw bezoeker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven! U kunt per (nieuwe) cookie toestemming vragen of voor alle cookies die u gebruikt tegelijk. Het voordeel om toestemming voor meerdere cookies tegelijk te vragen, is dat uw bezoeker niet iedere keer opnieuw moet klikken om toe te stemmen. Het nadeel is dat uw bezoeker alleen maar tegen alles ja of nee kan zeggen. Is er maar één soort cookie waartegen uw bezoeker bezwaar heeft, dan is de kans groot dat hij/zij dan toch tegen al uw cookies ‘nee’ zal zeggen…

Weigert uw bezoeker om uw cookies te aanvaarden, dan mag u géén cookies op zijn apparatuur plaatsen. Is dat te moeilijk om te realiseren of wilt u dit niet? Dan mag u deze bezoeker de verdere toegang tot uw website ontzeggen, maar dan moet u wel duidelijk aangeven dat dit het gevolg zal zijn wanneer hij/zij aanklikt geen cookies van uw website te willen aanvaarden.

Bewijs dat u zich confirmeert aan de Cookiewet

Minstens even zo belangrijk: documenteer dat u vooraf informeert en toestemming vraagt en dat u geen cookies inzet voordat een individuele bezoeker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. U moet dit document ook nog eens 5 jaar lang bewaren.

OPTA hoeft alleen maar aan te tonen dat u cookies gebruikt op uw site. U moet kunnen aantonen dat u dit enkel doet, nadat uw bezoeker zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. De bewijslast ligt dus bij u. U kunt dit doen door het maken van een document met screenshots of misschien zelfs filmpje, waarin u vastlegt hoe bezoekers geïnformeerd worden én hun toestemming moeten geven, vooraleer cookies daadwerkelijk gebruikt worden. Aangeraden wordt een logboek aan te leggen van het IP-adres van de bezoeker, het moment dat toestemming werd gegeven en voor welke cookie (inhoud) toestemming werd gegeven.

CookieManager heeft de oplossing en is 100% conform de nieuwe wetgeving.