Skip to content

Werking van de CookieManager

De CookieManager oplossing biedt alle aspecten die nodig zijn voor een volledige naleving van de e-Privacyrichtlijn:

CookieManager.eu is de eerste oplossing waarmee in één keer gegarandeerd en volledig aan de nieuwe wet kan worden voldaan en waarbij toestemmingen of afkeuringen van cookies door gebruikers, in een centrale database wordt opgeslagen. Hier profiteren websites collectief van de verkregen toestemmingen. Cookiemanager slaat bovendien alle logfiles 5 jaar op, conform de wettelijke informatie- en bewaarplicht.

Eenvoudige implementatie en rechtszekerheidsgarantie

CookieManager is vanaf het begin ontwikkeld om Webmasters een oplossing te geven die eenvoudig en snel te implementeren is.

De Cookiemanager software werkt in overeenstemming met EU richtlijn 2009/136/EG en de gewijzigde Telecommunicatiewet en voldoet dus aan de ‘cookie wet’, zoals de beide wettelijke bepalingen ook gezamenlijk worden genoemd, laat Mr. Michiel Ellens van Teurlings & Ellens advocaten weten.

Websiteeigenaren hebben bovendien de mogelijkheid de implementatie te laten certificeren.

Juiste handhaving van de Cookiewetgeving

Op basis van de nieuwe wet moeten websites aangeven of er gebruik wordt gemaakt van cookies op hun website en bezoekers de keuze geven of ze dit wel of niet willen toestaan. Websites maken vaak gebruik van diensten van derden voor b.v. analytics, social media en vooral advertenties.  Om van deze diensten gebruik te maken moeten meestal cookies worden toegestaan. Als deze niet door de gebruiker wordt toegestaan, kunnen deze diensten niet worden gebruikt ,  wat weer een financieele aderlating voor de website eigenaar kan betekenen. Het is ook niet verwonderlijk, dat websiteeigenaren de cookiewet massaal ontlopen of zelfs negeren.

De groep gegevensbescherming artikel 29 onder leiding van Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, heeft in hun recommendatie van 8.12.2011** duidelijk gemaakt, dat het toegestaan is, dat websites de toestemming van de gebruikers collectief delen en dat een eenmaal gegeven toestemming tot gebruik van een specifieke cookie bij één partij ook voor een andere sites geldig is.

Baserend op deze recommendatie werkt CookieManager met een collectief gedeelde database van toestemmingen en afkeuringen van gebruikers, over alle sites die CookieManager gebruikt. Met andere woorden, heeft een gebruiker eenmaal zijn toestemming tot gebruik van een cookie van bijv. google analytics gegeven, dan is deze automatisch op alle sites waar CookieManager gebruikt wordt geldig. Voordeel voor de gebruiker is, dat de aantal keren dat er om toestemming wordt gevraagd,  drastisch zal afnemen, en zal de websiteeigenaren minder negatieve gevolgen hebben van het alsmaar vragen om toestemmingen en afkeuringen.

Toestemmingen
  • Gebruikers toestemmingen
  • Ondersteunt nationale Opt-in/Opt-out regels binnen de EU.
  • Slaat alle toestemmingen 5 jaar op
  • In het  geval van een Opt-in, blokkeert CookieManager het plaatsen van cookies, totdat er toestemmingen hiervoor gegeven is.
  • Toestemming voor de traditionele cookies, HTML5 Opslag en Flash-cookies.

Opslag

CookieManager slaat alle toestemmingen en beslissingen van gebruikers in een volledig anonieme vorm in een centrale database.
  • Persoonsgegevens alsmede Ip-adressen zijn anoniem
  • Wij archiveren de logfiles minimaal 5 jaar, conform de wettelijke verplichting
  • De autoriteiten zoals de OPTA kunnen de logfiles opvragen